Legea nouă a pensiilor: Creșterea veniturilor pensionarilor | DOCUMENT

Legea nouă a pensiilor: Creșterea veniturilor pensionarilor | DOCUMENT

author
5 minutes, 21 seconds Read

Legea nouă a pensiilor: Creșterea veniturilor pensionarilor | DOCUMENT

A fost redactată noua lege a pensiilor care va fi discutată în coaliție. Este vorba despre o nouă formulă de calcul care ar putea intra în vigoare la 1 septembrie 2024. Excepție face faptul că toate pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8%.

Ce prevede noua lege a pensiilor

Noua lege a pensiilor se bazează pe principiul contributivității. Indexarea pensiei se va face anual, de la 1 ianuarie, dar creșterea va depinde de procentul de creștere a veniturilor la bugetul de asigurări, conform celui mai recent draft de lege, din 31 octombrie, obținut de Economedia. Proiectul include și recomandările Comisiei Europene și va fi discutat marți în coaliția de guvernare.

PROIECT LEGEA PENSIILOR

Prezenta lege ar putea intra în vigoare la data de 1 septembrie 2024. Excepție face un singur articol care intră în vigoare la 1 ianuarie 2024. Acesta prevede că valoarea punctului de referință este 81 lei și că în anul 2024 valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8 % și ajunge la 2.032 lei.

Principiile noii legi a pensiilor

Calculul pensiei = valoarea punctului de referință x număr total de puncte

Punctul de referință la intrarea în vigoare a legii = 81 lei

Peste stagiul de cotizare de 25 de ani, se vor adăuga puncte, pentru a stimula prelungirea vieții profesionale

Indexarea pensiilor se va face cu rata inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut, pentru anul calendaristic anterior

Majorarea pensiilor se va face anual, în luna ianuarie.

Majorarea pensiilor va fi corelată cu creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale sau cu rata inflației (se va alege procentul mai avantajos) – recomandare de la Comisia Europeană

Stagiul minim de cotizare și stagiul complet de cotizare vor fi condiționate de un stagiu de cotizare contributiv – recomandare de la Comisia Europeană

Stagiul minim de cotizare se va majora în funcție de evoluția speranței de viață din România

Legea per ansamblu intră în vigoare la 1 septembrie 2024. Articolul care prevede majorarea pensiilor în 2024 și valoarea punctului de pensie în 2024 intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Calculul pensiei

Pensia se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de către asigurat cu valoarea punctului de referință.

Valoarea punctului de referință este definită ca raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a legii actuale și media duratei de cotizare aferente legislației anterioare, adică 25 de ani.

La data intrării în vigoare a acestei legi, valoarea punctului de referință este stabilită la 81 de lei.

Calculul pensiei ține cont atât de venitul la care s-au plătit contribuții către sistemul de asigurări sociale, cât și de vechimea efectivă acumulată în cadrul muncii desfășurate pe teritoriul României.

Puncte în plus după 25 de ani de activitate

La calculul numărului total de puncte, se vor adăuga puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat după depășirea stagiului de cotizare de 25 de ani, după cum urmează:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Aceste puncte vor fi alocate exclusiv pentru anii contributivi care nu se suprapun cu anii pentru care se primește deja pensie.

Aceste puncte reprezintă un stimulent pentru extinderea carierei profesionale.

Stagiul de cotizare contributiv

Pentru a fi eligibil pentru pensia pentru limită de vârstă, se va solicita o perioadă minimă de 15 ani de stagii de cotizare contributivi.

„Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare contributiv, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează printr-o creștere progresivă a stagiului complet de cotizare, conform programului prevăzut în anexa nr. 5,” conform proiectului de lege.

Pentru calcularea vechimii minime de 15 ani, nu se vor lua în considerare perioadele asimilate, precum cele aferente studiilor universitare sau serviciului militar, sporurile de grupă (de 4 luni sau 6 luni pe an), sau perioadele în care nu s-au efectuat contribuții (cum ar fi șomajul anterior datei de 01 aprilie 2001 sau perioadele recunoscute în baza DL 118/1990, cum ar fi deținuți politici etc.).

Aceeași cerință de vechime contributivă va fi aplicată și pentru persoanele care solicită o pensie anticipată, conform noilor reguli prevăzute în proiectul de lege, care impun o perioadă minimă de 35 de ani de cotizare, fie că este vorba de pensionarea anticipată ca o categorie de pensie sau de pensionarea anticipată pentru limita de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, în cazul îndeplinirii condițiilor de muncă.

Stagiul minim de cotizare

De la data finalizării etapelor planificate conform anexei 5 a acestei legi, stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare și vârsta standard de pensionare, stabilite în cadrul acestui act normativ, vor suferi ajustări în funcție de evoluția speranței de viață din România, cu o frecvență de cel mult 3 ani.

În cazul în care se observă o creștere pozitivă a speranței de viață, Guvernul va implementa măsuri pentru modificarea stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare, în concordanță cu jumătate din perioada de creștere a speranței de viață.

Dacă creșterea stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare este mai mică de o lună, Guvernul nu va interveni asupra stagiului minim de cotizare.

La fiecare interval de 3 ani, odată cu publicarea proiecțiilor din cadrul Grupului de Lucru privind Îmbătrânirea (Ageing Working Group – AWG), Consiliul Fiscal va elabora un raport de verificare a modificărilor stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare, în funcție de evoluția speranței de viață. Acest raport va fi disponibil pe site-ul Consiliului Fiscal. În cazul în care se constată abateri de la ajustarea stagiului minim în funcție de speranța de viață, Guvernul este obligat să corecteze stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare și vârsta standard de pensionare.

Această prevedere a fost inclusă pentru a respecta obiectivele stabilite de România în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), referitoare la consolidarea principiului contributivității în cadrul sistemului public de pensii și limitarea posibilității de pensionare prematură.

Te-ar putea interesa si: