Fără document, pierzi pensia

Fără document, pierzi pensia

author
2 minutes, 49 seconds Read

Fără document, pierzi pensia

Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui de două ori pe an acest document. Legea pensiilor stipulează că e obligatoriou să depui certificatul de viață de 2 ori pe an ca să poți primi pensie.

Atenție, rămâi fără pensie. Ce este ”certificatul de viață”

Pentru a evita efectuarea unor plăți necuvenite sau către beneficiari nerezidenți a căror situație s-a modificat, cu efecte asupra obligației casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie și a altor drepturi care se stabilesc și se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se utilizează Certificatul de viață ca instrument de verificare administrativă.

Certificatul de viață constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți ai sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, conform newsweek.

Legea veche versus legea nouă

Pe legea veche, trebuia să existe o singură confirmare anuală a existenței beneficiarilor nerezidenți aflați în plată. Aceștia erau obligați să transmită anual, până cel târziu la data de 31 decembrie, un certificat de viață pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Însă, conform noilor prevederi ale Legii pensiilor, beneficiarii nerezidenți au obligația de a depune certificatul de viață de două ori pe an, până la data de 31 martie și până la data de 30 septembrie, pentru a continua primirea pensiei.

Impactul negativ al neprezentării certificatului de viață

Neprezentarea certificatului de viață de două ori pe an poate avea consecințe grave asupra beneficiarilor nerezidenți. Aceștia pot rămâne fără pensie și alte drepturi de asigurări sociale, deoarece plata acestor drepturi se suspendă în lipsa documentului care atestă existența lor.

Prin implementarea acestor reguli stricte, autoritățile doresc să asigure corectitudinea și legalitatea plăților din sistemul public de pensii, evitând astfel situațiile în care se fac plăți necuvenite sau către persoane care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a primi aceste drepturi.

Cei afectați și măsuri luate

Măsura depunerii certificatului de viață de două ori pe an se aplică beneficiarilor nerezidenți ai sistemului public de pensii, adică celor care își primesc pensia într-un alt stat decât cel în care sunt stabiliți. Aceștia trebuie să transmită documentul către casa teritorială de pensii competentă până la data limită specificată.

Pentru a evita problemele și riscul de a rămâne fără pensie, se recomandă ca beneficiarii nerezidenți să fie atenți la termenele limită și să depună certificatul de viață la timp. Este important să se asigure că documentul este complet și corect, pentru a evita orice întârzieri sau erori care ar putea afecta primirea drepturilor cuvenite.

Autoritățile responsabile de implementarea Legii pensiilor monitorizează respectarea acestei obligații și pot lua măsuri legale împotriva celor care nu îndeplinesc cerințele legale privind depunerea certificatului de viață.

Pentru a asigura o comunicare eficientă și transparentă, beneficiarii nerezidenți sunt sfătuiți să se informeze cu privire la procedurile și termenele de depunere a certificatului de viață prin intermediul caselor teritoriale de pensii sau prin consultarea documentelor oficiale emise de autorități.

Te-ar putea interesa si: