Reguli noi pentru creșterea porcilor în gospodărie

Reguli noi pentru creșterea porcilor în gospodărie

author
2 minutes, 20 seconds Read

Reguli noi pentru creșterea porcilor în gospodărie

Au apărut noi reguli pentru creșterea porcilor în gospodărie, pe care totți românii care se îndeletnicesc cu această activitate ar trebui să le știe. Aceste reguli au fost impuse începând cu finalul lunii octombrie și vizează aspecte legate de hrana porcilor, igienă, adăpost și medicul veterinar.

Condiții de biosecuritate pentru exploatațiile noncomerciale de porcine

Potrivit agrointel.ro, una dintre noile reguli impune identificarea individuală a porcinelor deținute, înregistrarea lor în Baza națională de date și supunerea exploatației unui control sanitar-veterinar. De asemenea, este obligatorie înregistrarea porcinelor în registrul agricol al unității administrativ-teritoriale în care se află exploatația. Comercializarea porcinelor și a produselor provenite de la acestea este interzisă.

Construirea adăposturilor pentru porcine

Noile reguli impun ca porcinele să fie cazate în adăposturi împrejmuite, pentru a evita contactul cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice. Adăposturile pentru porcine trebuie să fie construite astfel încât curățenia și dezinfecția să poată fi efectuate ușor. De asemenea, trebuie asigurate condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea și ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele. Este necesară schimbarea încălțămintei și utilizarea unei tăvițe cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine.

Limitarea accesului vizitatorilor și protecția furajelor

De asemenea, noile reguli impun limitarea accesului vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele. Persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic le este interzis accesul în spațiile cu porcine timp de minimum 48 de ore. Este obligatorie împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora.

Reglementări privind hrana porcilor

În ceea ce privește hrana porcilor, noile reguli impun ca aceștia să fie hrăniți cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare. Paiele utilizate pentru așternut trebuie să fie folosite numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare. De asemenea, este interzisă administrarea în hrana porcilor a resturilor menajere care conțin urme de carne sau produse din carne de porc sau mistreț, precum și apa rezultată de la spălarea cărnii de porc.

Aceste noi reguli au fost instituite pentru a asigura o creștere sănătoasă și sigură a porcinelor în gospodăriile românilor. Este important ca toți cei implicați în creșterea porcilor să se informeze și să se conformeze acestor reguli pentru a evita problemele de sănătate și a contribui la creșterea calității produselor din carne de porc.

Te-ar putea interesa si: