Nereguli în legea trimisă de Klaus Iohannis la CCR!

Nereguli în legea trimisă de Klaus Iohannis la CCR!

author
3 minutes, 14 seconds Read

Nereguli în legea trimisă de Klaus Iohannis la CCR!

Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, 9 noiembrie, Curtea Constituţională (CCR) în legătură cu actul normativ care completează Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, transmite Administraţia Prezidenţială.

Modificări aduse legii

Legea propusă aduce modificări astfel încât studenţii instituţiilor de învăţământ superior militar ale MAI, formaţi pentru nevoile acestui minister, care, din motive neimputabile lor, sunt declaraţi inapţi pentru serviciul militar de către autorităţile competente, în urma unei expertize medicale definitive, să beneficieze de dreptul de a opta pentru continuarea studiilor în aceeaşi instituţie.

Parlamentul a transmis legea Preşedintelui României pentru promulgare pe 28 octombrie. Potrivit actului normativ, la absolvire, persoanelor vizate nu li se va acorda gradul militar şi nu vor fi încadrate în structurile Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, prin legea criticată se prevede exonerarea studenţilor aflaţi în această situaţie de obligaţia de a restitui cheltuielile de şcolarizare „atât în cazul definitivării studiilor, cât şi în cazul părăsirii instituţiei militare de învăţământ”.

Sesizarea către CCR

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis legea la CCR deoarece consideră că soluţia legislativă propusă contravine principiului egalităţii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie. Conform acestuia, cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Legea criticată nu realizează o distincţie între instituţiile de învăţământ superior militar la care studenţii deveniţi inapţi din motive neimputabile lor ar fi studiat. Aceasta instituie un tratament egal între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, ceea ce contravine principiului egalităţii în faţa legii.

Inegalitatea creată de lege

Legea propusă de iniţiatori oferă posibilitatea de a opta pentru continuarea studiilor în aceeaşi instituţie doar studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior militar ale Ministerului Afacerilor Interne. Această soluţie legislativă creează o discriminare a studenţilor din celelalte instituţii de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională din cadrul sistemului naţional de învăţământ.

Prin lipsirea studenţilor din celelalte instituţii de învăţământ superior militar de posibilitatea de a-şi manifesta voinţa în sensul optării pentru continuarea studiilor şi de a fi exonerati de la plata cheltuielilor de şcolarizare, se creează un tratament juridic diferenţiat şi o situaţie de discriminare între persoanele declarate inapte din punct de vedere medical, din motive neimputabile, pe parcursul desfăşurării studiilor.

Dreptul la învăţătură afectat

Preşedintele Iohannis mai argumentează că lipsirea studenţilor din celelalte instituţii de învăţământ superior militar de posibilitatea de a opta pentru continuarea studiilor în aceeaşi instituţie echivalează cu o încălcare a dreptului lor la învăţătură, garantat de art. 32 alin. (1) din Constituţie.

Principiul gratuităţii învăţământului de stat, inclusiv în ceea ce priveşte învăţământul superior, presupune că procesul de învăţământ în unităţile de învăţământ de stat nu poate fi condiţionat de niciun fel de taxe de şcolarizare. De asemenea, statul nu poate reglementa obligaţia restituirii cheltuielilor de şcolarizare pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, în situaţia în care studiile sunt întrerupte sau încetează.

Prin urmare, efectele discriminatorii generate de intrarea în vigoare a dispoziţiilor criticate pun în pericol respectarea dreptului la învăţătură şi limitele legale ale autonomiei universitare.

Aceasta este sesizarea formulată de preşedintele Klaus Iohannis către Curtea Constituţională în legătură cu actul normativ care completează Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare. CCR va analiza această sesizare şi va emite o decizie în acest sens.

Te-ar putea interesa si: