Prelungirea posibilității de cumpărare a vechimii în muncă

Prelungirea posibilității de cumpărare a vechimii în muncă

author
2 minutes, 21 seconds Read

Prelungirea posibilității de cumpărare a vechimii în muncă

Potrivit noii Legi a Pensiilor, românii își pot cumpăra vechimea în muncă până la data de 31 decembrie 2024. Această măsură va fi prelungită și după această dată pentru cei care doresc să-și completeze stagiul de cotizare la pensia de stat.

Românii își mai pot cumpăra vechime în muncă și după 2024

Conform proiectului legii pensiilor, mecanismul prin care cei care doresc să acopere perioade în care nu au cotizat la pensii va exista în continuare și după 31 decembrie 2024. Modalitatea prin care se vor cumpăra ani la pensie va fi aceeași ca și până acum.

Ce presupune procesul de cumpărare a vechimii în muncă

Potrivit proiectului de lege, cei care doresc să-și cumpere vechime în muncă pot încheia un contract de asigurare socială pentru perioade în care nu au realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii sau în alte sisteme de asigurări sociale. Aceste perioade pot fi din ţară, din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale. Contractul poate fi încheiat doar pentru perioade cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data atingerii vârstei standard de pensionare.

Care sunt condițiile pentru a încheia acest contract

Solicitatorul trebuie să se adreseze în scris casei teritoriale de pensii din zona sa de domiciliu sau reședință pentru a încheia acest contract. La încheierea acestui contract, solicitatorul trebuie să completeze o declarație în care să ateste că îndeplinește următoarele condiții cumulative:

– Nu a fost asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

– Nu a avut obligația de asigurare în sistemul public de pensii;

– Nu beneficiază de pensie la data încheierii contractului de asigurare socială.

Baza de calcul și modificarea venitului lunar asigurat

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru cei care încheie un contract pentru plata retroactivă a contribuției la pensii va fi venitul lunar asigurat stabilit în contract, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară. Beneficiarul poate modifica venitul lunar asigurat din contract prin încheierea unui act adițional sau la inițiativa asigurătorului, dacă acesta este mai mic decât salariul minim brut.

Rezilierea contractului

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre părți sau în situația în care contribuția de asigurări sociale nu este plătită timp de trei luni consecutive.

Aceste modificări aduse Legii Pensiilor oferă românilor posibilitatea de a-și completa stagiul de cotizare la pensia de stat și de a beneficia de un venit mai mare la momentul pensionării.

Te-ar putea interesa si: