Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionari. Termenul de depunere conform Legii pensiilor 2024

Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionari. Termenul de depunere conform Legii pensiilor 2024

author
1 minute, 47 seconds Read

Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionari

Legea pensiilor recent adoptată în Senat prevede și certificatul de viață, noul act obligatoriu care trebuie depus de două ori pe an pentru a beneficia de drepturile bănești. Este vorba despre pensionarii care locuiesc în afara României și care trebuie să dovedească, în prezența unei autorități legale, că mai este în viață.

Certificatul de viață, noul act obligatoriu pentru pensionari

Pentru a evita efectuarea unor plăţi necuvenite sau către beneficiari nerezidenţi a caror situaţie s-a modificat, se utilizează Certificatul de viaţă ca instrument de verificare administrativă. Chiar dacă acest act exista și până acum, în noua Lege a Pensiilor acesta trebuie trimis de două ori pe an, și nu doar o dată, cum era în vechea lege.

Obligația pensionarilor din afara țării

Astfel, pensionarii din afara țării au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor de pensie.

Prevederile legii

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor băneşti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliţi pe teritoriul altor state, denumiţi în continuare beneficiari nerezidenţi, au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, un certificat de viaţă. Casa teritorială de pensii competentă emite şi transmite certificatul de viaţă către beneficiarul nerezident.

Modalitatea de completare și trimitere a certificatului

Conform Casei Naționale de Pensii, Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar și transmis de către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenţi, în versiune bilingvă. Un exemplar al certificatului va rămâne la casa teritorială de pensii competentă. Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de şedere permanentă şi de a-l transmite casei teritoriale de pensii competente până la data menţionată în partea A.

Te-ar putea interesa si: