Calculul stagiului de cotizare pentru pensie

Calculul stagiului de cotizare pentru pensie

author
2 minutes, 16 seconds Read

Modificări privind stagiul de cotizare la pensie în noua Lege a pensiilor

Noua Lege a pensiilor, denumită Legea 360/2023, aduce modificări importante în ceea ce privește stagiul de cotizare la pensie. Până în prezent, doar studiile de licență și cele de doctorat erau luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare, însă din septembrie 2024 se adaugă și studiile de masterat.

Studiile de masterat vor fi luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare

Potrivit noii legi, studiile de masterat vor fi recunoscute și luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare pentru obținerea pensiei în sistemul public. Cu toate acestea, există o condiție esențială: persoana trebuie să obțină o diplomă în urma acestor studii, fie că acestea s-au desfășurat la zi sau cu frecvență.

Perioadele de studii trebuie să fie asimilate pentru a fi luate în considerare

Potrivit prevederilor legale, în sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul a urmat cursurile de zi sau cu frecvență ale învățământului universitar pe durata normală a studiilor respective sau a unui ciclu de studii universitare de formare inițială. Este necesar ca aceste studii să fie încheiate cu obținerea unei diplome de licență, master sau doctor, în funcție de nivelul de studii absolvit.

Condiții pentru stagiul completat

Pentru a fi luate în considerare, studiile de masterat trebuie să fie efectuate în perioade în care persoana nu a fost deja asigurată în sistemul public de pensii. Acest lucru înseamnă că, de exemplu, o persoană care a lucrat ca salariat în timpul studiilor nu poate beneficia de recunoașterea acestor perioade ca stagiu de cotizare.

De asemenea, în cazul în care o persoană a absolvit mai multe facultăți sau a terminat mai multe cicluri de studii universitare la același nivel, va putea alege o singură perioadă de studii pentru fiecare nivel (licență, masterat, doctorat) care va fi considerată stagiu de cotizare. Este important de menționat că perioadele de studii se valorifică doar dacă nu se suprapun cu alte stagii de cotizare realizate în condițiile legii.

Concluzie

În prezent, doar studiile de licență și cele de doctorat sunt luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru obținerea pensiei. Cu intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor în septembrie 2024, studiile de masterat vor fi recunoscute și luate în calcul. Este important ca aceste studii să fie finalizate cu obținerea unei diplome și să nu se suprapună cu alte stagii de cotizare realizate în trecut. Aceste modificări aduse de Legea 360/2023 au scopul de a asigura o mai mare acuratețe și echitate în stabilirea stagiului de cotizare pentru obținerea pensiei în sistemul public.

Te-ar putea interesa si: