Modificări plăți și încasări cash! Cum să faci cumpărături?

Modificări plăți și încasări cash! Cum să faci cumpărături?

author
3 minutes, 12 seconds Read

Modificări plăți și încasări cash! Cum să faci cumpărături?

În doar două zile intervin modificări la plățile și încasările cash în România. Astfel, pentru a nu risca o amendă, trebuie să țineți cont de aceste aspecte.

Modificări la plățile și încasările cash

Începând cu data de 1 noiembrie 2023, vor intra în vigoare modificări importante privind plățile și încasările cash în România. Aceste modificări sunt impuse de lege și au ca scop reglementarea tranzacțiilor financiare efectuate în numerar. Iată care sunt principalele schimbări:

Tranzacții între o entitate legală și o persoană fizică

Potrivit noilor reglementări, tranzacțiile financiare între o entitate legală și o persoană fizică vor fi limitate la suma de 5.000 de lei pe zi. Aceste tranzacții pot include achiziționarea sau vânzarea de bunuri și servicii, distribuirea de dividende, transferul de creanțe sau altor drepturi, precum și primirea sau rambursarea de împrumuturi și alte forme de finanțare. În cazul în care factura depășește suma de 5.000 de lei, diferența poate fi achitată prin intermediul unei tranzacții bancare. De asemenea, este important de menționat că această limită nu se aplică pentru plata salariilor. În cazul în care plafonul este depășit, se va aplica o amendă în valoare de 25% din suma care depășește plafonul.

Tranzacții între două persoane fizice

În ceea ce privește tranzacțiile între două persoane fizice, acestea vor fi limitate la suma de 10.000 de lei pe zi. În cazul în care se depășește acest plafon, se va aplica o amendă în valoare de 25% din suma care depășește plafonul. Este important de menționat că anterior, plafonul pentru tranzacțiile între două persoane fizice era de 50.000 de lei.

Tranzacții între două persoane juridice

Pentru tranzacțiile între două persoane juridice, plafonul zilnic este de 1.000 de lei. În cazul în care se depășește acest plafon, se va aplica o amendă în valoare de 25% din suma care depășește plafonul. Plafonul anterior pentru aceste tranzacții era de 5.000 de lei.

Magazinele cash & carry

Magazinele cash & carry pot încasa numerar în limita unui plafon zilnic de 2.000 de lei de la o persoană juridică.

Plăți către persoane juridice și angajați

Se pot face plăți către persoanele juridice în limita unui plafon zilnic de 1.000 de lei per persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 de lei pe zi. În cazul în care se depășește plafonul de 1.000 de lei, se va aplica o amendă în valoare de 25% din suma care depășește plafonul. De asemenea, se pot face plăți cash către un angajat, pentru avansuri spre decontare folosite pentru plata furnizorilor, în limita unui plafon zilnic de 1.000 de lei. Plafonul anterior pentru aceste plăți era de 5.000 de lei.

Soldul la registrul de casă

Conform noilor reglementări, sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși plafonul de 50.000 de lei la sfârșitul fiecărei zile. În cazul în care suma depășește acest plafon, aceasta trebuie depusă în conturile bancare ale persoanelor juridice în termen de două zile lucrătoare. Excepție fac sumele destinate plății salariilor, care pot depăși plafonul. În cazul în care se depășește plafonul de 50.000 de lei, se va aplica o amendă în valoare de 25% din suma care depășește plafonul.

Aceste modificări la plățile și încasările cash au ca scop crearea unui mediu mai transparent și sigur în ceea ce privește tranzacțiile financiare efectuate în numerar. Este important ca toate persoanele și entitățile implicate să fie informate și să respecte noile reglementări pentru a evita sancțiunile și amenzile.

Te-ar putea interesa si: